Actuele informatie

Na de overdracht van taken en verantwoordelijkheden komt het er in 2016 voor gemeenten op aan. Het realiseren van vernieuwing in het sociaal domein. Hier vindt u nieuws en voorbeelden. Heeft u nieuws? Deel het met ons.

Nieuwe Wmo
27-05-2015

Ambtelijke fusie BUCH-gemeenten stap dichterbij

De stap naar het besluit voor één ambtelijke werkorganisatie voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, komt steeds dichterbij, nu de ...

Nieuwe Wmo
21-01-2015

Ambtelijke BUCH-fusie 'in principe' akkoord

De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn akkoord gegaan met een principebesluit voor de ambtelijke fusie van de ...

Wonen en zorg
13-03-2014

Zuid-Kennemerland en IJmond starten pilot woningzoekenden

De gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Kennemerland en IJmond hebben besloten te starten met een pilot ‘Huren bij de overburen’. Zandvoort ...

Nieuwe Wmo
14-02-2014

Convenant wijk- en gebiedsgerichte jeugdhulp getekend in IJmond

Op woensdag 12 februari 2014 hebben vertegenwoordigers van de JGZ Kennemerland, Socius, MEE, OCK Het Spalier, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en de ...

03-02-2014

Uitgeest kiest voor Bergen, Castricum en Heiloo

In de vergadering van donderdagavond 30 januari heeft de gemeenteraad van Uitgeest het besluit genomen om de samenwerking met Bergen, Castricum en ...

Nieuwe Wmo
13-11-2013

Verkenning bestuurlijke toekomst IJmond-gemeenten

Gedeputeerde Staten stellen de gemeenten in de IJmond voor om een verkenner aan te stellen, die in overleg met de gemeenten Velsen, Beverwijk, ...

Nieuwe Wmo
25-10-2013

Informatieavonden over toekomst van Uitgeest

Hoe ziet de nabije toekomst eruit van het gemeentebestuur en van de ambtelijke organisatie van de gemeente Uitgeest? Die vragen staan centraal op 20 ...

Nieuwe Wmo
17-10-2013

Geslaagde IJmond-commissie over regionale samenwerking

Dinsdag 15 oktober was de eerste bijeenkomst van de gemeenteraden van de vier IJmond-gemeenten om te inventariseren of een eensluidend standpunt over ...

Nieuwe Wmo
10-10-2013

Raadsbijeenkomst IJmond-gemeenten

Op dinsdag 15 oktober om 19:30 uur vindt in Heemskerk een raadsbijeenkomst plaats. Het doel is om na te gaan of de raden van de vier IJmond-gemeenten ...

Nieuwe Wmo
02-10-2013

Decentralisaties in de IJmond

De taken die gemeenten in 2015 krijgen op het terrein van de Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet stonden centraal op 25 september 2013. De ...

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.