Kleinschalig wonen Noord-Holland

gepubliceerd: 30-01-2013

Tussen 2005 en 2012 zijn binnen de provincie Noord-Holland via diverse subsidieregelingen een groot aantal kleinschalige woonvormen gerealiseerd. Deze eindpublicatie bevat een overzicht van wooninitiatieven in oprichting en gerealiseerde projecten.

Meer projecten en bewonersplaatsen
De subsidieregelingen hebben bijgedragen aan de toename van het aantal projecten en het aantal bewonersplaatsen. De publicatie bevat per Noord-Hollandse regio de kleinschalige wooninitiatieven die de afgelopen jaren zijn verzameld.

Kennis borgen
De informatie uit de publicatie is afkomstig van de website kleinschaligwonen-nh.nl. Nu de subsidieregeling is beëindigd, is besloten om de website per februari 2013, stop te zetten. Ook omdat uit een recente evaluatiebijeenkomst met subsidieontvangers bleek dat er veel landelijke websites zijn die goed in de informatiebehoefte voorzien.

Publicatie
De publicatie heeft als doel om beschikbare kennis te bundelen en te behouden. Het beheer van de website was in handen van onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep in samenwerking met MEE Noordwest-Holland.

Informatie
Voor meer informatie over kleinschalige woonprojecten of advies op maat kunt u contact opnemen MEE Noordwest-Holland, via telefoonnummer 088 6 522 522, e-mailadres vraag@mailmee.nl of www.meenwh.nl.

Relevante websites

 

  download de publicatie

  Suggesties
  Kennis en beleid verbinden: een vanzelfsprekende zaak?Kennis en beleid verbinden: een vanzelfsprekende zaak?

  Doen we de goede dingen en doen we die ook goed? Dat is de vraag waar veel gemeenten en ...

  Over Regio's aan Zet

  Regio's aan Zet bouwt momenteel aan een Noord-Hollands kennisnetwerk voor gemeenten. Doel is om ...

  Baat bij een nieuw kennisplatform sociaal domeinBaat bij een nieuw kennisplatform sociaal domein

  Net voor de zomer spreken vier Noord-Hollandse wethouders elkaar in Haarlem over de toekomst van ...

  Sportnota gemeente Beverwijk 2016 - 2019

  Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland trapt af!Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland trapt af!

  Op 24 maart jongstleden is het startsein gegeven om die bundeling van kennisinitiatieven te ...

  meer ...
  Realisatie door Four Digits op basis van Plone.