Regio's aan Zet uit de startblokken

Regio's aan Zet bouwt momenteel aan een kennisnetwerk voor Noord-Hollandse gemeenten. Doel is om (boven)regionale kennisnetwerken te behouden, versterken en verbinden.

Regio's aan Zet Noord-Holland

Regio's aan Zet bouwt momenteel aan een Noord-Hollands kennisnetwerk sociaal domein voor gemeenten. Kernthema's van het Kenniscentrum Wmo en Wonen waren

nieuwe wmo lokale kracht sociale wijkteams wonen en zorg kleine kernen

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.